Pogoji uporabe


Dobrodošli na spletnem mestu www.vosci.si, ki je last podjetja Gooja d.o.o. Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta, upoštevate spodaj naštete pogoje.


S pregledovanjem ali uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Gooja d.o.o. si pridržuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi vas o tem predhodno obvestil.


Informacije

Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.


Zaščitne znamke

Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnjim dovoljenjem lastnika spletnega mesta.


Omejitev odgovornosti

Intelektualna lastnina na spletnem mestu, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, je zaščitena. Spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, znova objaviti, naložiti na oddaljeni računalnik, objavljati, prenašati, distribuirati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del brez predhodnega uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.


Omejitev na osebno in nekomercialno rabo

Razen če ni določeno drugače, so storitve spletnega mesta www.vosci.si namenjene le za vašo osebno in nekomercialno rabo. Informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki jih pridobite od teh storitev, ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali ustvarjati iz njih izvedena dela.


Prepoved nezakonite ali nedovoljene rabe

Storitve lahko uporabljate le pod pogojem, da jih ne boste uporabljali za nezakonite namene oziroma za takšne, ki jih ti pogoji, zahteve in opombe prepovedujejo. Strinjate se, da boste uporabljali komunikacijske storitve spletnega mesta www.vosci.si samo za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ali gradiva, ki ustrezajo določenim komunikacijskim storitvam oziroma so z njimi povezani.


Med drugim se tako strinjate, da ne boste:

 • zlorabljali, ogrožali ali drugače kršili zakonske pravice drugih (kot sta pravici do zasebnosti in javnosti);
 • prenašali, razpošiljali ali razpečevali neprimernih, žaljivih, nespodobnih, opolzkih ali nezakonitih tem, imen, gradiva ali informacij;
 • uporabljali gradiva ali informacij, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek teh storitev, na način, ki krši kakršnekoli avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge lastninske pravice katerekoli strani;
 • prenašali drugim datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo, ki lahko škoduje delovanju drugega računalnika ali lastnini drugega;
 • na različne načine zbirali informacij o drugih, vključno z e-poštnimi naslovi;
 • kršili zakone ali predpise, povezane s temi storitvami;
 • ustvarjali lažne identitete za namene zavajanja drugih.

Uporabniški račun

Če katera od teh storitev zahteva, da odprete račun, morate opraviti postopek registracije in pri tem podati ažurne, celovite in točne podatke, kot jih zahteva ustrezen registracijski obrazec. Izbrali si boste tudi geslo in uporabniško ime. V celoti ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa. Odgovorni ste tudi za vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru vašega računa. Strinjate se, da boste ob morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa ali kakršnem koli drugem kršenju varnosti takoj obvestili lastnika spletnega mesta. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo utegnete utrpeti kot posledico uporabe svojega računa ali gesla s strani tretje osebe, bodisi z vašo vednostjo ali brez nje. Vendar pa boste odgovorni za škodo, ki jo utrpi lastnik spletnega mesta ali tretja oseba zaradi uporabe vašega računa ali gesla s strani tretje osebe. Tujega računa ne smete nikoli uporabljati brez dovoljenja imetnika računa.


Poslovni odnosi

Te spletne strani lahko vsebujejo povezave ali reference na spletna mesta, vire in informacije tretjih oseb. Vendar lastnik spletnega mesta ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije. V skladu s tem kot obiskovalec spletnega mesta www.vosci.com potrjujete in se strinjate, da lastnik spletnega mesta ni odgovoren za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov in ni odgovorno ali ne jamči za kakršnokoli vsebino, storitve, izdelke ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih straneh.


Varovanje zasebnosti

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Lastnik spletnega mesta nima obveznosti nadzora komunikacijskih storitev. Vendar pa si pridržuje pravico do pregledovanja gradiva, objavljenega v okviru komunikacijskih storitev, in odstranjevanja kakršnega koli gradiva po svoji presoji. Pridržuje si pravico, da vam kadarkoli, brez opozorila in iz kakršnegakoli razloga onemogoči dostop do katerekoli komunikacijske storitve v okviru svojih storitev. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije informacije, ki jih šteje za nujne, da ustreže pogojem ustreznih zakonov, predpisov, zakonskega postopka ali vladne zahteve, kakor tudi da po svoji presoji deloma ali v celoti uredi, zavrne objavo ali odstrani informacije ali gradivo. Bodite previdni, ko prek komunikacijskih storitev podajate informacije, ki osebno identificirajo vas ali vaše otroke. Lastnik spletnega mesta ne nadzira in ne potrjuje vsebine, sporočil ali informacij, ki se pojavljajo v komunikacijskih storitvah, zatorej zavrača vsakršno odgovornost v zvezi s komunikacijskimi storitvami in dejavnostmi, ki izhajajo iz udeležbe v teh storitvah.


Lastnik spletnega mesta si ne lasti gradiva, ki mu ga pošljete (vključno z odzivi ali s predlogi), prenesete, vnesete ali predložite katerikoli od njegovih storitev ali z njimi povezanim storitvam v pregled širši javnosti ali članom javnih ali zasebnih skupnosti (»predložitev« oziroma »predložitve«).

Z objavo predložitve jamčite in zagotavljate, da sami ali drugače nadzirate vse pravice do svojih predložitev, opisanih v teh Pogojih uporabe, vključno, in brez omejitve, z vsemi pravicami, nujnimi za njihovo objavo, prenašanje ali vnašanje. Poleg zgoraj navedenih jamstev z objavo predložitve, ki vsebuje slike, fotografije ali drugačne grafike, bodisi v celoti ali deloma (»slike«), jamčite in zagotavljate, da:

 • ste lastnik avtorskih pravic za te slike ali da vam je dal lastnik avtorskih pravic dovoljenje za uporabo teh slik ali kakršne koli vsebine in/ali vsebovanih slik, v skladu z načinom in namenom vaše uporabe in kot je sicer dovoljeno v skladu s temi pogoji uporabe storitev;
 • imate pravice za podeljevanje licenc in podlicenc, opisanih v teh Pogojih uporabe;
 • je vsaka oseba, upodobljena v teh slikah (če je), izrazila strinjanje z uporabo teh slik, kot je opisano v teh Pogojih uporabe, vključno, in ne omejeno s tem, z distribucijo, javnim prikazovanjem in reprodukcijo takšnih slik.


Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Lastnik spletnega mesta bo v tem primeru storil vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. Osebne podatke in kontaktne informacije bo uporabljal le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Podatkov podjetje ne razkriva tretjim osebam. Vaš e-poštni naslov lahko lastnik spletnega mesta uporablja v namene obveščanja, medtem ko bo vaš IP-naslov uporabil le in izključno pri ugotavljanju težav s strežnikom in pri urejanju spletnega mesta.


Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletne strani v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah Gooja d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku Gooja d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.


Te podatke Gooja d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).


V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.


Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.


Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).


Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran Gooja d.o.o. (s svojega spletnega strežnika Gooja d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani Gooja d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani Gooja d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da Gooja d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.


Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani Gooja d.o.o.?

Gooja d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:


 • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh Gooja d.o.o.;
 • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani Gooja d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, Gooja d.o.o. pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.


Sledenje in analiza

Gooja d.o.o. za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma Gooja d.o.o. uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).


To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Gooja d.o.o. teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.


1. Piškotki spletne strani www.vosci.com

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
ASP.NET_SessionId Skrbi za pravilno delovanje spletne strani. Ob zaprtju brskalnika Gooja d.o.o.

2. Piškotki zunanjih spletnih strani /servisov

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Inc
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Inc
_utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google Inc
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Inc

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno zahteva. Gooja d.o.o. za te potrebe uporablja naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke in piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje.


Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

Gooja d.o.o. Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika.
Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.


vosci.com
 
vosci.com